Video: Poslední zbytky ticha

Film natočený ve spolupráci s Českou Národní hlukovou observatoří, který upozorňuje na velký civilizační problém - HLUKOVÝ SMOG, o kterém se moc nemluví.

« Návrat na ostatní videa