Video: Tatínku Vyprávěj | Karel Nikl | Celý film

Ani v pohádkách nebývá vytoužené odměny bez píle, vytrvalosti a velkého odhodlání. Poslyšte pravdivý příběh s poselstvím pro celou společnost.

Tatínku, vyprávěj.

Even in fairy tales, the desired rewards are not reached without diligence, perseverance and great bravery. Let´s hear a true story with a message for the whole mankind.

Daddy, tell me tales.

« Návrat na ostatní videa